Grono pedagogiczne – rok szkolny2020/2021

nazwisko i imię

pełniona funkcja, nauczany przedmiot

Pasierb Zofia

dyrektor szkoły

Rzeszutek-Lech Renata

wicedyrektor

Babula Joanna

język polski, doradztwo zawodowe, pedagog szkolny

Bal- Krasowska Agnieszka

edukacja wczesnoszkolna, logopedia

Bednarz- Śliwińska Iwona

język polski, historia

Bryg Agnieszka

język angielski

Czarnik Beata

chemia

Czupich Monika

edukacja wczesnoszkolna, edukacja przedszkolna

Demków Ewa

informatyka, technika, fizyka, matematyka

Drzał Sylwia

język angielski              

Durak Joanna

muzyka, plastyka

Gaweł-Stochla Magdalena

edukacja przedszkolna, logopedia    

Gnat Urszula

edukacja wczesnoszkolna, edukacja przedszkolna

ks. Buchowski Andrzej

religia

ks. Mastaj Mariusz

religia

Krupaska Anna

przyroda, biologia

Kuźniar Barbara

edukacja przedszkolna

Mikłoś Małgorzata

historia, geografia, wychowanie do życia w rodzinie, nauczyciel bibliotekarz

Miazga-Woźny Marzena

edukacja przedszkolna

Markiewicz Aleksandra

edukacja przedszkolna, zajęcia rewalidacyjne

Pietruszka Ewelina

język niemiecki

Porada Sabina

edukacja przedszkolna

Rejman Beata

edukacja przedszkolna

Sądy-Pytko Magdalena

edukacja wczesnoszkolna

Sitarz Bożena

historia, wiedza o społeczeństwie, nauczyciel bibliotekarz

Sworszt Radosław

wychowanie fizyczne

Szuberla Edyta

matematyka, terapia pedagogiczna

Wajda Justyna

matematyka, informatyka, technika

Żyszkiewicz Damian

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa


Nauczyciele–wychowawcy w roku szkolnym 2020/2021

Grupa/Klasa

Imię i nazwisko nauczyciela-wychowawcy

 PRZEDSZKOLE  

Grupa I

mgr Sabina Porada

mgr Magdalena Gaweł-Stochla

Grupa II

mgr Barbara Kuźniar

Grupa III

mgr Marzena Miazga-Woźny

Grupa IV

mgr Beata Rejman

 SZKOŁA PODSTAWOWA

kl. I

mgr Magdalena Sądy-Pytko

kl. II

mgr Agnieszka Bal-Krasowska

kl. III

mgr Monika Czupich

kl. IV

mgr Iwona Bednarz -Śliwińska

kl. V

mgr Radosław Sworszt

kl. VI

mgr Mikłoś Małgorzata

kl. VIIa

mgr Damian Żyszkiewicz

kl. VIIb

mgr Ewa Demków

kl. VIII

mgr Agnieszka Bryg

 

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *